Labiekārtošana un apzaļumošana

Sporta halles un teritorijas labiekārtošana Smilšu ielā 1, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā